Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Euroline bv met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Euroline bv verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Euroline bv worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Euroline bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Euroline bv alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Euroline bv niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Euroline bv worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Euroline bv uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Euroline bv worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Euroline bv, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Euroline bv.

De foto's op deze website zijn te koop voor uw eigen gebruik voor € 500,- per stuk. Bestellen van foto's dient te gebeuren per email aan Euroline bv. Na betaling zal Euroline bv u de foto's per email in de grootst beschikbare resolutie doen toekomen. Als een persoon/bedrijf foto's, welke op deze website staan of hebben gestaan, elders gebruikt, dan gaat deze persoon/dit bedrijf automatisch akkoord met bovengenoemde prijzen en voorwaarden. Euroline bv zal de kosten welke voorvloeien uit deze overeenkomst aan deze persoon/dit bedrijf in rekening brengen. 
Disclaimer
euroline ACTIES